Uw caravan voor de deur parkeren?

Nog steeds een caravan voor je deur die het uitzicht bederft? Dit zijn de regels

De meeste caravans zijn na de vakantie vrijwel direct naar de winterstalling gebracht. Maar de wachttijden zijn enorm en dus groeit ook het aantal caravans en campers dat aan de straat blijft staan. Dat is verboden. Zelfs op je eigen oprit zijn er regels waar je je aan moet houden. 

Erik Kouwenhoven 22-09-22, 05:00 Laatste update: 22-09-22, 13:40

De regels zijn simpel: in de meeste gemeenten mag je camper of caravan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Dat kan ook korter of langer zijn, afhankelijk van de gemeente. Hoe lang dat in jouw gemeente mag, kun je vinden in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Ook vouw- en aanhangwagens moeten weg

De regeling geldt niet alleen voor caravans en campers, maar ook voor vouw- en aanhangwagens. Gaat het om een zone waarin men betaald moet parkeren, dan moet je ook parkeergeld betalen. Eigenaren van caravans en campers die langer zijn dan 6 meter en breder dan 2,40 meter mogen in sommige gemeenten helemaal niet binnen de bebouwde kom staan. Als dat het geval is, staat dit ook in de APV van je gemeente.

Eigen oprit

Zelfs als je een eigen oprit of een eigen parkeerplaats hebt, zijn er regels waar je je aan moet houden. Want ook als je je voertuig keurig achter de heg op je eigen oprit zet, ben je mogelijk in overtreding. Bijvoorbeeld omdat je caravan toch nog zichtbaar is vanaf de openbare weg en ‘het aanzien van de gemeente schaadt’. De regels en handhaving verschillen ook hier per gemeente.

De beperkte periode van drie dagen is er omdat er anders mogelijk een gebrek aan parkeerplaatsen zou kunnen ontstaan en het uitzicht in de straat verstoord wordt. Staat je caravan of camper er een dag langer, dan krijg je ‘een schrijven’ van de gemeente. Wanneer je daar geen gehoor aan geeft, kan de gemeente een dwangsom opleggen, of kan je caravan of camper worden weggesleept. De kosten daarvoor moet je zelf betalen.

Algemene Wet Bestuursrecht

Creatieve oplossingen, zoals je caravan na drie dagen een stukje verplaatsen, hebben weinig nut. Het woord ‘parkeren’ is om deze reden in de APV vaak al vervangen door ‘te plaatsen of te hebben’. Wel kun je een ontheffing krijgen als je meer tijd nodig hebt. Tot voor kort kon je ook een boete krijgen van 90 euro, maar deze feitcode bestaat niet meer. De wetgeving hieromtrent is overgeheveld naar de Algemene Wet Bestuursrecht.